Buhalterinė apskaita

Tekiame šias buhalterinės apskaitos paslaugas

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo

 • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
 • darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • kelionės lapų pildymas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas.

LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės SODROS ataskaitos;
 • mėnesinės VMI deklaracijos;
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
 • INTRASTAT ataskaitų pildymas bei pateikimas teritorinei muitinei;
 • ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

Finansinių ataskaitų sudarymas Vadovui

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • balansas
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas

 • sutvarkome apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo:
 • pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius;
 • Jums pageidaujant, atstovausime ir patikrinimų metu.

Inventorizacijos atlikimas

 • skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;
 • skolų suderinimas su VMI ir Sodra.

Atstovavimas klientui valdiškose institucijose bei kredito istaigose

 • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
 • Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);
 • Juridinių asmenų registre (JAR);
 • Bankuose ir kitose kredito institucijose;
 • Kitose kliento nurodytose įstaigose;
 • Įmonių registravimas, pertvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;
 • Įmonių registravimas PVM mokėtoju.

Personalo apskaita

 • Apskaitos politikos paruošimas;
 • Įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai; reikalingų žurnalų pildymai
 • Darbo sutarčių surašymas.

Konsultacijos

 • konsultacijos mokesčių bei apskaitos vedimo klausimais;
 • naujais mokesčių įstatymų reikalavimais dėl apskaitos dokumentų pildymo ir jų pakeitimų klausimais, bei įtaka imonės veiklai;
 • konsultacijos specifiniais mokesčių klausimais;

Paslaugos gyventojams

 • užpildome metinę pajamų mokesčio deklaracija;
 • užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą;
 • užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.