Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 red.

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

 

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS

PATVIRTINIMO

 

2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1893/2006, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL 2006 L 393, p.1), nuostatomis ir atsižvelgdamas į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 1.1 red.) (toliau EVRK 1.1 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 252 (Žin., 2002, Nr. 126-5744), atnaujinimą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (toliau EVRK 2 red.);

1.2. EVRK 1.1 red. ir EVRK 2 red. ryšių lentelę.      

2. N u s t a t a u, kad EVRK 2 red. taikoma nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

Generalinis direktorius                                                 Algirdas Šemeta

 

 

 

PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

generalinio direktoriaus

2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226

 

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS (EVRK 2 RED.)

 

Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Poklasis

Pavadinimas

A

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

 

01

 

 

 

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

 

 

01.1

 

 

Vienmečių augalų auginimas

 

 

 

01.11

 

Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas

 

 

 

01.12

 

Ryžių auginimas

 

 

 

01.13

 

Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas

 

 

 

 

01.13.10

Bulvių auginimas

 

 

 

 

01.13.20

Cukrinių runkelių auginimas

 

 

 

 

01.13.30

Daržovių auginimas atvirame grunte

 

 

 

 

01.13.40

Daržovių auginimas uždarame grunte

 

 

 

 

01.13.50

Daržovių sėklų gavyba

 

 

 

 

01.13.60

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

 

 

 

01.14

 

Cukranendrių auginimas

 

 

 

01.15

 

Tabako auginimas

 

 

 

01.16

 

Pluoštinių augalų auginimas

 

 

 

01.19

 

Kitų vienmečių augalų auginimas

 

 

 

 

01.19.10

Gėlių auginimas

 

 

01.2

 

 

Daugiamečių augalų auginimas

 

 

 

01.21

 

Vynuogių auginimas

 

 

 

01.22

 

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas

 

 

 

01.23

 

Citrusų vaisių auginimas

 

 

 

01.24

 

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

 

 

 

01.25

 

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas

 

 

 

01.26

 

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

 

 

 

01.27

 

Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

 

 

 

01.28

 

Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas

 

 

 

01.29

 

Kitų daugiamečių augalų auginimas

 

 

01.3

 

 

Augalų dauginimas

 

 

 

01.30

 

Augalų dauginimas

 

 

01.4

 

 

Gyvulininkystė

 

 

 

01.41

 

Pieninių galvijų auginimas

 

 

 

01.42

 

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

 

 

 

 

01.42.10

Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai

 

 

 

 

01.42.20

Veislinių telyčių auginimas

 

 

 

 

01.42.30

Veislinių bulių auginimas

 

 

 

 

01.42.40

Veislinių bulių spermos gavyba

 

 

 

01.43

 

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

 

 

 

01.44

 

Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas

 

 

 

01.45

 

Avių ir ožkų auginimas

 

 

 

 

01.45.10

Avių auginimas

 

 

 

 

01.45.20

Ožkų auginimas

 

 

 

01.46

 

Kiaulių auginimas

 

 

 

 

01.46.10

Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai

 

 

 

 

01.46.20

Veislinių kiaulių auginimas

 

 

 

01.47

 

Naminių paukščių auginimas

 

 

 

 

01.47.10

Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai

 

 

 

 

01.47.20

Veislinių naminių paukščių auginimas

 

 

 

01.49

 

Kitų gyvūnų auginimas

 

 

 

 

01.49.10

Švelniakailių žvėrelių auginimas

 

 

 

 

01.49.20

Bitininkystė

 

 

 

 

01.49.30

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

 

 

01.5

 

 

Mišrusis žemės ūkis

 

 

 

01.50

 

Mišrusis žemės ūkis

 

 

01.6

 

 

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

 

 

 

01.61

 

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

 

 

 

 

01.61.10

Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla

 

 

 

 

01.61.20

Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis

 

 

 

01.62

 

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

 

 

 

 

01.62.10

Dirbtinio apsėklinimo veikla

 

 

 

01.63

 

Derliaus apdorojimo veikla

 

 

 

01.64

 

Sėklininkystė

 

 

01.7

 

 

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

 

 

 

01.70

 

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

 

02

 

 

 

Miškininkystė ir medienos ruoša

 

 

02.1

 

 

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

 

 

 

02.10

 

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

 

 

02.2

 

 

Medienos ruoša

 

 

 

02.20

 

Medienos ruoša

 

 

02.3

 

 

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

 

 

 

02.30

 

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

 

 

 

 

02.30.10

Miško grybų rinkimas

 

 

 

 

02.30.20

Riešutų ir miško uogų rinkimas

 

 

02.4

 

 

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

 

 

 

02.40

 

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

 

03

 

 

 

Žvejyba ir akvakultūra

 

 

03.1

 

 

Žvejyba

 

 

 

03.11

 

Jūrinė žvejyba

 

 

 

 

03.11.10

Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose

 

 

 

03.12

 

Gėlųjų vandenų žvejyba

 

 

03.2

 

 

Akvakultūra

 

 

 

03.21

 

Jūrinė akvakultūra

 

 

 

03.22

 

Gėlųjų vandenų akvakultūra

B

 

 

 

 

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

 

05

 

 

 

Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

 

 

05.1

 

 

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

 

 

 

05.10

 

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

 

 

05.2

 

 

Rusvųjų anglių kasyba

 

 

 

05.20

 

Rusvųjų anglių kasyba

 

06

 

 

 

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

 

 

06.1

 

 

Žalios naftos gavyba

 

 

 

06.10

 

Žalios naftos gavyba

 

 

06.2

 

 

Gamtinių dujų gavyba

 

 

 

06.20

 

Gamtinių dujų gavyba

 

07

 

 

 

Metalų rūdų kasyba

 

 

07.1

 

 

Geležies rūdų kasyba

 

 

 

07.10

 

Geležies rūdų kasyba

 

 

07.2

 

 

Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

 

 

 

07.21

 

Urano ir torio rūdų kasyba

 

 

 

07.29

 

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

 

08

 

 

 

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

 

08.1

 

 

Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas

 

 

 

08.11

 

Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas

 

 

 

08.12

 

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

 

 

08.9

 

 

Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

 

 

08.91

 

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

 

 

 

08.92

 

Durpių gavyba

 

 

 

08.93

 

Druskos gavyba

 

 

 

08.99

 

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

09

 

 

 

Kasybai būdingų paslaugų veikla

 

 

09.1

 

 

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

 

 

 

09.10

 

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

 

 

 

 

09.10.10

Gamtinių dujų parengimas transportuoti (gabenti)

 

 

09.9

 

 

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

 

 

 

09.90

 

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

C

 

 

 

 

APDIRBAMOJI GAMYBA

 

10

 

 

 

Maisto produktų gamyba

 

 

10.1

 

 

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba

 

 

 

10.11

 

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

10.12

 

Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

10.13

 

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

 

 

 

 

10.13.10

Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba

 

 

10.2

 

 

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

10.20

 

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

 

 

10.3

 

 

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

10.31

 

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

 

10.31.10

Bulvių miltų gamyba

 

 

 

10.32

 

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

 

 

 

10.39

 

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

 

 

10.4

 

 

Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

 

 

 

10.41

 

Aliejaus ir riebalų gamyba

 

 

 

10.42

 

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

 

 

10.5

 

 

Pieno produktų gamyba

 

 

 

10.51

 

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

 

 

 

10.52

 

Valgomųjų ledų gamyba

 

 

10.6

 

 

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

 

 

 

10.61

 

Grūdų malimo produktų gamyba

 

 

 

 

10.61.10

Miltų gamyba

 

 

 

 

10.61.20

Kruopų gamyba

 

 

 

10.62

 

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

 

 

 

 

10.62.10

Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba

 

 

 

 

10.62.20

Krakmolo gamyba

 

 

10.7

 

 

Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

 

 

 

10.71

 

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

 

 

 

10.72

 

Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

 

 

 

10.73

 

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

 

 

10.8

 

 

Kitų maisto produktų gamyba

 

 

 

10.81

 

Cukraus gamyba

 

 

 

10.82

 

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

 

 

 

10.83

 

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

 

 

 

10.84

 

Užgardų ir pagardų gamyba

 

 

 

 

10.84.10

Acto gamyba

 

 

 

10.85

 

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

 

 

 

10.86

 

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

 

 

 

10.89

 

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

 

 

 

 

10.89.10

Mielių gamyba

 

 

10.9

 

 

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

 

 

 

10.91

 

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

 

 

 

10.92

 

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

 

11

 

 

 

Gėrimų gamyba

 

 

11.0

 

 

Gėrimų gamyba

 

 

 

11.01

 

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

 

 

 

11.02

 

Vynuogių vyno gamyba

 

 

 

11.03

 

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

 

 

 

11.04

 

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

 

 

 

11.05

 

Alaus gamyba

 

 

 

11.06

 

Salyklo gamyba

 

 

 

11.07

 

Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

 

 

 

 

11.07.10

Nealkoholinių gėrimų gamyba

 

 

 

 

11.07.20

Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

 

12

 

 

 

Tabako gaminių gamyba

 

 

12.0

 

 

Tabako gaminių gamyba

 

 

 

12.00

 

Tabako gaminių gamyba

 

13

 

 

 

Tekstilės gaminių gamyba

 

 

13.1

 

 

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

 

 

 

13.10

 

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

 

 

13.2

 

 

Tekstilės audimas

 

 

 

13.20

 

Tekstilės audimas

 

 

 

 

13.20.10

Lininių audinių audimas

 

 

 

 

13.20.20

Sintetinių audinių audimas

 

 

13.3

 

 

Tekstilės apdaila

 

 

 

13.30

 

Tekstilės apdaila

 

 

13.9

 

 

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

 

 

 

13.91

 

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

 

 

 

13.92

 

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

 

 

 

13.93

 

Kilimų ir kilimėlių gamyba

 

 

 

13.94

 

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

 

 

 

13.95

 

Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

 

 

 

13.96

 

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

 

 

 

13.99

 

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

 

14

 

 

 

Drabužių siuvimas (gamyba)

 

 

14.1

 

 

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)

 

 

 

14.11

 

Odinių drabužių siuvimas

 

 

 

14.12

 

Darbo drabužių siuvimas

 

 

 

14.13

 

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

 

 

 

 

14.13.10

Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas

 

 

 

 

14.13.20

Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas

 

 

 

14.14

 

Apatinių drabužių siuvimas

 

 

 

14.19

 

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba

 

 

 

 

14.19.10

Vaiko drabužėlių siuvimas

 

 

 

 

14.19.20

Sportinės aprangos siuvimas

 

 

 

 

14.19.30

Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų  gamyba

 

 

14.2

 

 

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

 

 

 

14.20

 

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

 

 

14.3

 

 

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

 

 

 

14.31

 

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

14.39

 

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

 

15

 

 

 

Odos ir odos dirbinių gamyba

 

 

15.1

 

 

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas

 

 

 

15.11

 

Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

 

 

 

 

15.11.10

Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas

 

 

 

 

15.11.20

Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medžiagas

 

 

 

 

15.11.30

Odų išdirbimas

 

 

 

15.12

 

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

 

 

15.2

 

 

Avalynės gamyba

 

 

 

15.20

 

Avalynės gamyba

 

16

 

 

 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

16.1

 

 

Medienos pjaustymas ir obliavimas

 

 

 

16.10

 

Medienos pjaustymas ir obliavimas

 

 

 

 

16.10.10

Cheminis medienos apdorojimas konservantais

 

 

16.2

 

 

Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

 

16.21

 

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

 

 

 

 

16.21.10

Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba

 

 

 

 

16.21.20

Presuotos medienos gamyba

 

 

 

16.22

 

Sumontuotų parketo grindų gamyba

 

 

 

16.23

 

Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

 

 

 

 

16.23.10

Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų dengimui gamyba

 

 

 

 

16.23.20

Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba

 

 

 

 

16.23.30

Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba

 

 

 

16.24

 

Medinės taros gamyba

 

 

 

 

16.24.10

Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba

 

 

 

16.29

 

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

17

 

 

 

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

 

 

17.1

 

 

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba

 

 

 

17.11

 

Plaušienos gamyba

 

 

 

17.12

 

Popieriaus ir kartono gamyba

 

 

17.2

 

 

Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba

 

 

 

17.21

 

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba

 

 

 

17.22

 

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba

 

 

 

 

17.22.10

Tualetinio popieriaus gamyba

 

 

 

17.23

 

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

 

 

 

 

17.23.10

Kopijavimo popieriaus gamyba

 

 

 

 

17.23.20

Vokų ir atvirukų gamyba

 

 

 

17.24

 

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

 

 

 

17.29

 

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

 

 

 

 

17.29.10

Filtravimo popieriaus gamyba

 

18

 

 

 

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

 

 

18.1

 

 

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

 

 

 

18.11

 

Laikraščių spausdinimas

 

 

 

18.12

 

Kitas spausdinimas

 

 

 

18.13

 

Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla

 

 

 

18.14

 

Įrišimas ir susijusios paslaugos

 

 

18.2

 

 

Įrašytų laikmenų tiražavimas

 

 

 

18.20

 

Įrašytų laikmenų tiražavimas

 

19

 

 

 

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

 

 

19.1

 

 

Koksavimo krosnių produktų gamyba

 

 

 

19.10

 

Koksavimo krosnių produktų gamyba

 

 

19.2

 

 

Rafinuotų naftos produktų gamyba

 

 

 

19.20

 

Rafinuotų naftos produktų gamyba

 

 

 

 

19.20.10

Skystojo arba dujinio kuro gamyba

 

 

 

 

19.20.20

Tepalų ir kitų alyvų gamyba

 

 

 

 

19.20.30

Parafino ir techninio vazelino  gamyba

 

 

 

 

19.20.40

Naftos bitumo gamyba

 

20

 

 

 

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

 

 

20.1

 

 

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

 

 

 

20.11

 

Pramoninių dujų gamyba

 

 

 

20.12

 

Dažiklių ir pigmentų gamyba

 

 

 

20.13

 

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba

 

 

 

20.14

 

Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba

 

 

 

20.15

 

Trąšų ir azoto junginių gamyba

 

 

 

 

20.15.10

Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo trąšų gamyba

 

 

 

 

20.15.20

Karbamido gamyba

 

 

 

 

20.15.30

Amoniako gamyba

 

 

 

20.16

 

Pirminių plastikų gamyba

 

 

 

20.17

 

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

 

 

20.2

 

 

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

 

 

 

20.20

 

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

 

 

 

 

20.20.10

Dezinfekantų gamyba

 

 

20.3

 

 

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

 

 

 

20.30

 

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

 

 

 

 

20.30.10

Emalinių dažų ir lakų gamyba

 

 

 

 

20.30.20

Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių gamyba

 

 

20.4

 

 

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

 

 

 

20.41

 

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

 

 

 

20.42

 

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

 

 

20.5

 

 

Kitų cheminių medžiagų gamyba

 

 

 

20.51

 

Sprogiųjų medžiagų gamyba

 

 

 

20.52

 

Klijų gamyba

 

 

 

20.53

 

Eterinio aliejaus gamyba

 

 

 

20.59

 

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba

 

 

 

 

20.59.10

Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba

 

 

 

 

20.59.20

Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo greitiklių, katalizatorių gamyba

 

 

 

 

20.59.30

Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms gamyba

 

 

 

 

20.59.40

Rašalo ir tušo gamyba

 

 

20.6

 

 

Cheminių pluoštų gamyba

 

 

 

20.60

 

Cheminių pluoštų gamyba

 

21

 

 

 

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

 

 

21.1

 

 

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

 

 

 

21.10

 

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

 

 

 

 

21.10.10

Narkotinių medžiagų gamyba

 

 

21.2

 

 

Farmacinių preparatų gamyba

 

 

 

21.20

 

Farmacinių preparatų gamyba

 

 

 

 

21.20.10

Vaistų gamyba

 

 

 

 

21.20.20

Veterinarinių vaistų gamyba

 

22

 

 

 

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

 

 

22.1

 

 

Guminių gaminių gamyba

 

 

 

22.11

 

Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

 

 

 

22.19

 

Kitų guminių gaminių gamyba

 

 

22.2

 

 

Plastikinių gaminių gamyba

 

 

 

22.21

 

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba

 

 

 

22.22

 

Plastikinių pakuočių gamyba

 

 

 

22.23

 

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

 

 

 

22.29

 

Kitų plastikinių gaminių gamyba

 

23

 

 

 

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

 

 

23.1

 

 

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.11

 

Plokščiojo stiklo gamyba

 

 

 

23.12

 

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas

 

 

 

23.13

 

Tuščiavidurio stiklo gamyba

 

 

 

 

23.13.10

Stiklinių talpyklų gamyba

 

 

 

23.14

 

Stiklo pluoštų gamyba

 

 

 

23.19

 

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas

 

 

 

 

23.19.10

Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių gamyba

 

 

23.2

 

 

Ugniai atsparių gaminių gamyba

 

 

 

23.20

 

Ugniai atsparių gaminių gamyba

 

 

23.3

 

 

Statybinių medžiagų iš molio gamyba

 

 

 

23.31

 

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba

 

 

 

 

23.31.10

Koklių gamyba

 

 

 

 

23.31.20

Keraminių grindinio dangų gamyba

 

 

 

23.32

 

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

 

 

23.4

 

 

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.41

 

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.42

 

Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba

 

 

 

23.43

 

Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba

 

 

 

23.44

 

Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

 

 

 

23.49

 

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

 

 

23.5

 

 

Cemento, kalkių ir gipso gamyba

 

 

 

23.51

 

Cemento gamyba

 

 

 

23.52

 

Kalkių ir gipso gamyba

 

 

23.6

 

 

Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.61

 

Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

 

 

 

23.62

 

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba

 

 

 

23.63

 

Prekinio betono mišinio gamyba

 

 

 

23.64

 

Statybinių skiedinių gamyba

 

 

 

23.65

 

Fibrolito gamyba

 

 

 

23.69

 

Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

23.7

 

 

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

 

 

 

23.70

 

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

 

 

23.9

 

 

Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba

 

 

 

23.91

 

Abrazyvinių gaminių gamyba

 

 

 

23.99

 

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba

 

 

 

 

23.99.10

Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei gaminių iš jų gamyba

 

 

 

 

23.99.20

Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba

 

 

 

 

23.99.30

Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba

 

 

 

 

23.99.40

Dirbinių iš bitumo gamyba

 

24

 

 

 

Pagrindinių metalų gamyba

 

 

24.1

 

 

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba

 

 

 

24.10

 

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba

 

 

24.2

 

 

Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba

 

 

 

24.20

 

Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba

 

 

24.3

 

 

Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba

 

 

 

24.31

 

Šaltasis strypų tempimas

 

 

 

24.32

 

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

 

 

 

24.33

 

Šaltasis formavimas ar lankstymas

 

 

 

24.34

 

Šaltasis vielos tempimas

 

 

24.4

 

 

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba

 

 

 

24.41

 

Tauriųjų metalų gamyba

 

 

 

24.42

 

Aliuminio gamyba

 

 

 

24.43

 

Švino, cinko ir alavo gamyba

 

 

 

24.44

 

Vario gamyba

 

 

 

24.45

 

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

 

 

 

24.46

 

Branduolinio kuro perdirbimas

 

 

24.5

 

 

Metalų liejinių gamyba

 

 

 

24.51

 

Geležies liejinių gamyba

 

 

 

24.52

 

Plieno liejinių gamyba

 

 

 

24.53

 

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

 

 

 

24.54

 

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

 

25

 

 

 

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

 

 

25.1

 

 

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

 

 

 

25.11

 

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

 

 

 

25.12

 

Metalinių durų ir langų gamyba

 

 

25.2

 

 

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

 

 

 

25.21

 

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba

 

 

 

25.29

 

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

 

 

 

 

25.29.10

Metalinių talpyklų suslėgtosioms ar suskystintosioms dujoms gamyba

 

 

25.3

 

 

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

 

 

 

25.30

 

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

 

 

25.4

 

 

Ginklų ir šaudmenų gamyba

 

 

 

25.40

 

Ginklų ir šaudmenų gamyba

 

 

25.5

 

 

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

 

 

 

25.50

 

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

 

 

25.6

 

 

Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas

 

 

 

25.61

 

Metalų apdorojimas ir dengimas

 

 

 

25.62

 

Mechaninis apdirbimas

 

 

25.7

 

 

Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba

 

 

 

25.71

 

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba

 

 

 

25.72

 

Spynų ir vyrių gamyba

 

 

 

25.73

 

Kitų įrankių gamyba

 

 

25.9

 

 

Kitų metalo gaminių gamyba

 

 

 

25.91

 

Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba

 

 

 

25.92

 

Lengvųjų metalų taros gamyba

 

 

 

25.93

 

Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

 

 

 

25.94

 

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba

 

 

 

25.99