NAUJIENOS

Palūkanos – apmokestinamosios pajamos nuo 2014 metų
Palūkanos, gautos 2014 metais ir vėliau už suteiktas paskolas (nepriklausomai nuo to, kada jos suteiktos) bus apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Paskolų palūkanos bus apmokestinamos nepriklausomai nuo to, per kiek laiko paskola bus pradėta grąžinti ir nepriklausomai nuo per metus gautų pajamų dydžio.

Didės NPD ir papildomas NPD
Nuo 2014 m. sausio 1 d. NPD didės nuo 470 iki 570 Lt per mėnesį arba nuo 5 640 iki 6 840 Lt per metus. Šie dydžiai taikomi, jei su darbo santykiais susijusios gyventojo pajamos per mėnesį neviršija 1 000 Lt, o gyventojo metinės pajamos (GMP) neviršija 12 000 Lt per metus. Nuo 2014 metų pradžios ir už pirmą ir kiekvieną vaiką bus taikoma 200 Lt PNPD suma.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453087&p_query=&...

Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas 
Nuo 2016 m. sausio 1 d. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus (įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437026&p_query=&...

Mažėja dividendų apmokestinimas
Dividendai ir kito paskirstyto pelno pajamos, išmokėtos nuo 2014 metų, bus apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu.

Dienpinigiai neapmokestinami jei
 Jei mėnesinis darbo užmokestis viršija 1300 Lt sumą, ar valandinis atlygis viršija 7,88 Lt sumą, visa dienpinigių suma, neviršijanti LR finansų ministro patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Mažosios bendrijos nariai irgi gali vykti į komandiruotes 

http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000121190

PSD įmokų pasikeitimai nuo 2013 m. sausio 1 d.
Didėjant minimaliai algai, didėja ir privalomasis sveikatos draudimo mokestis iki 90Lt.

 Nuo sausio 1 d. minimali mėnesinė alga – 1 000 litų valandinis atlygis – 6,06 lito

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440351