Dokumentų šablonai

Siekiame palengvinti mūsų klientų darbą ir dalinamės būtiniausiais dokumentų šablonais kasdienei įmonės veiklai.

Kategorijos:

Atsakingi asmenys ir komandiruotės

Atsargos ir prekės

Darbo santykiai ir darbo užmokestis

Ilgalaikis turtas

Kasa ir bankas

Pardavimai

Pirkėjų tiekėjų skolos ir kitos gautinos sumos

Sutartys